• Hỗ trợ Mua Bán: 0979.538.836
  • Email: hoanggianguyenpro@gmail.com   
  • Ký gửi bất động sản bán - cho thuê tại Vibexco

Phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Ngày 01/09/2011, Bộ Xây Dựng ban hành Thông tư 12/2011/TT-BXD, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo đó, các Tổ chức báo cáo (bao gồm các sàn giao dịch BĐS; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS) phải xây dựng quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền nhằm phát hiện và hạn chế các hành vi rửa tiền.

Đồng thời, Tổ chức báo cáo phải thường xuyên rà soát thông tin khách hàng, đặc biệt là các khách hàng đã có nghi vấn tiến hành hoạt động rửa tiền hoặc khách hàng có tên trong danh sách cảnh báo của Bộ Công an và các CQNN có thẩm quyền.

Tổ chức báo cáo có quyền không thực hiện giao dịch BĐS đối với: các giao dịch có liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộc danh sách cảnh báo do Bộ Công an cung cấp; hoặc khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan tới hoạt động phạm tội; hoặc các giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền.

 

Danh mục bài viết: 

Comment facebook