• Hỗ trợ Mua Bán: 0979.538.836
  • Email: hoanggianguyenpro@gmail.com   
  • Ký gửi bất động sản bán - cho thuê tại Vibexco

Phương châm hoạt động

Tôn chỉ và hành động VIBEXCO (VBC)

Tôn chỉ:

- Tôn chỉ hoạt động cao nhất của chúng tôi là luôn thực hiện hoàn hảo mọi cam kết với

khách hàng. Khảo sát và báo giá nhanh chóng, phối hợp chặt chẽ với khách hàng và

thực hiện hợp đồng đúng tiến độ là những gì khách hàng thấy được khi làm việc với

chúng tôi. Khách hàng luôn nhận được thông tin rõ ràng, chính xác, giúp đưa ra quyết

định nhanh chóng.

- Tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tối ưu, mang lại sự hài lòng cho

khách hàng ở mức độ cao nhất”.

Hành động:

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của

khách hàng một cách sâu sắc và toàn diện (dưới các góc độ: kinh tế, văn hóa, chính trị,

xã hội, nghệ thuật…)

- Nghiên cứu, thiết kế và đầu tư xây dựng hệ thống sản phẩm, dịch vụ với chất lượng

tốt nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu và mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

- Xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên phương châm “Lấy khách hàng làm trọng

tâm”, mọi hoạt động của Công ty và nhân viên đều hướng tới mục tiêu cao nhất là thỏa

mãn nhu cầu của khách hàng, luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để đánh giá và

xem xét mọi vấn đề.

- Xây dựng hệ thống nguyên tắc giao tiếp, ứng xử đối với khách hàng dành cho cán bộ

nhân viên, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và các hành vi chuẩn mực cần

thực hiện.

- Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng với nhiều nội dung hấp dẫn, thiết

thực, đảm bảo quyền lợi và gia tăng lợi ích cho khách hàng.

- Chủ động xây dựng, triển khai (và luôn đồng hành cùng khách hàng) trong các

chương trình xã hội từ thiện hướng tới cộng đồng, các chương trình bảo vệ môi

trường…

- Mọi nỗ lực xây dựng niềm tin sẽ trở nên vô nghĩa nếu các công trình do chúng tôi thực

hiện không đáp ứng được các yêu cầu chất lượng như thỏa thuận. Để đảm bảo chất

lượng dịch vụ,công trình, chúng tôi áp dụng một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ giai

đoạn đầu đến giai đoạn cuối của quá trình thi công.

- Chúng tôi không ngừng nghiên cứu, áp dụng các giải pháp xây dựng tối ưu vào các

công trình để rút ngắn thời gian thi công, giúp khách hàng sớm đưa công trình vào khai

thác sử dụng.